"

Everything is designed.

Few things are designed well.

Brian Reed

Design Management

(zarządzanie designem) czyli metodologia zarządzania firmą na wszystkich poziomach jej działalności.

Operacyjne - wdrażanie nowych produktów

Taktyczne - oparte na budowaniu spójności firmy w różnych obszarach jej działania

Strategiczne - obieranie strategii biznesowej opartej na designie.

Design Thinking

(myślenie projektowe)

Design thinking oparte jest na pracy zespołowej i zakreślaniu obszaru współpracy tak odmiennych dyscyplin jak technologia, marketing czy rzemiosło.

Skontaktuj się z nami!

LUMA Design Sp. z o. o. • Al. A. Mickiewicza 30/209 • 30-059 Kraków • NIP: 675 17 29 058